Phân bón là chất dinh dưỡng được sử dụng để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng để tăng cường sức khỏe, tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm. Phân bón có thể là hữu cơ hoặc hóa học. Phân bón hữu cơ được sản xuất từ các loại phân động vật, phân bò, phân gia súc hoặc thực vật. Phân bón hóa học được sản xuất từ các chất hóa học như nitrat, phosphat và kali. Hiện nay, các loại phân bón có thể được sản xuất để phù hợp với mỗi loại cây trồng cụ thể.

Thuốc bảo vệ thực vật là các chất hóa học được sử dụng để ngăn chặn hoặc kiểm soát sự phát triển của các loại sâu bệnh, côn trùng và các loại vi khuẩn có hại cho cây trồng. Các loại thuốc bảo vệ thực vật bao gồm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ nấm và thuốc kháng khuẩn. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần phải được thực hiện đúng cách để tránh tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Nên lựa chọn các loại thuốc được công nhận an toàn và thực hiện đúng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Phân Bón & Thuốc bảo vệ thực vật

0523967777
0523967777